Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1 Дана Політика конфіденційності (далі – «Політика») розроблена Товариством з обмеженою відповідальністю «Адитивні лазерні технології України» (реєстраційний код: 42177287, адреса: 49000, м Дніпро, вул. Подолинського Сергія, буд. 31, далі – «Товариство» і / або «Адміністрація Сайту») відповідно до чинного законодавства України, у тому числі, але не виключно Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 № 2297-VI з урахуванням принципів і правил Регламенту General Data Protection Regulation ( GDPR) Європейського Союзу щодо користувачів сайту https://alt-print.com/ (далі – «Сайт») і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (далі – « дані ») за допомогою Сайту і / або пов’язаних з ними послуг та інструментів.

1.2 Під Даними мається на увазі будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, по – батькові (за наявності), адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, назва компанії, інформація про рід діяльності, інформація про дії Користувача на Сайті, IР-адреса, дані про пристрої, що використовує Користувач (комп’ютер , тип браузера, операційна система мобільного пристрою), повідомлення (інформація, яка міститься в листуванні між Користувачем і Товариством), інша комунікаційна інформація, яка за бажанням Користувача, надається їм за допомогою форми зв’язку на Сайті, написання повідомлення і / або відкликання, або інформація , отримана при усній комунікації користувачів і Товариства, інформація, яка надається при використанні Користувачем будь-якого сервісу (послуги), який надається Товариством.

1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними у тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, поширення, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та / або зміна, знеособлення і інші способи використання Даних Товариством.

1.4 Розпорядником Даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «Адитивні лазерні технології України» (реєстраційний код: 42177287).

1.5 Користувачі можуть надавати Дані самостійно повідомляючи через канали телефонного зв’язку і / або на електронну та / або поштову адресу Товариства, шляхом заповнення форм зворотнього зв’язку (заповнення анкети або іншим способом), або Дані можуть надаватися з інших джерел (відповідно до п.3 цієї Політики ) наприклад, відгуки користувачів (оцінки, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб, надана у ході направлення претензій, скарг та / або розгляду спорів, і / або інформація з загальнодоступних джерел в мережі Інтернет.

1.6 Користувач не має права використовувати сайт alt-print.com, якщо він не згоден з умовами цієї Політики.

1.7 Пользователь признает, что в случае его халатного отношения к безопасности и защите его Данных третьи лица могут получить несанкционированный доступ к Данным Пользователя. Общество не несет ответственности за убытки, причиненные таким доступом.

2. Які особисті дані можуть підлягати збору

2.1 Товариство може збирати такі дані:

 • ім’я, прізвище, по – батькові (за наявності), адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, назва компанії, інформація про рід діяльності;
 • інформація, необхідна для здійснення комунікації між Користувачами Порталу у тому числі для здійснення і підтвердження угод;
 • дані про використовувані Користувачем пристрої, інформація про веб-сайти користувачів і / або їхні мобільні Дані (в разі, якщо Користувач використовує мобільний додаток) такі як: ip-адреса, дата і час, коли Користувач користується Сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також використовується інтернет-браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
 • дані, отримані в результаті проведення Товариством та / або третіми уповноваженими Товариством особами, різних опитувань, з метою поліпшення надання послуг Користувачам; інформація, отримана Товариством в результаті здійснення маркетингових заходів;
 • інформація, розміщена або надана Користувачам в процесі їх участі в бонусних програмах, акції, спеціальні пропозиції, які проводяться на Сайті організатором яких є Товариство;
 • інформація, отримана від користувачів шляхом заповнення анкет або іншим способом, доведена до відома Адміністрації Сайту (це може бути інформація у тому числі, але не виключно про: громадянство, місце народження, освіту, професію, спеціалізацію, стаж, соціальний статус, склад сім’ї (прізвище , ім’я, по- батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані), фото, відеозображення Користувача (і / або уповноваженої особи Користувача і т.п.);
 • інформація отримана Товариством законним способом від партнерів і / або третіх осіб.

2.2 Товариство також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:

 • файли Cookies (куки – невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер користувача при переході на веб-сторінку і / або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері користувача і / або в його мобільному пристрої);
 • пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, які формують зображення), що дозволяють відстежити як часто Користувач використовує веб-сторінку з метою визначення браузера Користувача і, надання сервісів, наприклад зберігання Даних в кошику між відвідинами; а також з метою усунення помилок у роботі Сайту, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.

3. Використання, обмін і цілі обробки Даних

3.1 Товариство використовує і здійснює обробку Даних, з метою:

 • здійснення покладених на Товариство функцій, повноважень і обов’язків відповідно до чинного законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;
 • для ідентифікації клієнта як Користувача Сайту, з метою зв’язку з Користувачами у тому числі для надання послуг, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, на номер мобільного телефону, у тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлення про акції та новини alt-print.com, з метою поліпшення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності користувачів, здійснення пошуку за ключовими словами, управління трафіком на Сайті;
 • напрямки розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми і / або з метою спрямування повідомлень про функціонування Порталу alt-print.com поштою, електронною поштою;

Товариство може здійснювати обмін даними з афілійованими особами Товариства (компанії, які діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти і використовувати Дані з метою, зазначеною в розділі 3 цієї Політики.

3.2 Товариство не здійснює обробку Даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об’єднаннях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляється.

3.3 Термін обробки і зберігання Даних визначаються виходячи з цілей обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених в договорах, укладених з Користувачами відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Умови надання доступу до Даних

4.1 Розкриття Даних проводиться при замовленні Користувачем товарів / послуг на alt-print.com продавцеві, але тільки у обсязі, який необхідний для ідентифікації Користувача і його замовлення.

4.2 В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Сайту і підвищення іміджу Сайту, Товариство може розкривати статистику роботи сайтів користувачів, не розкриваючи при цьому персональні дані та інформацію, яка є комерційною таємницею.

4.3 На Порталі містяться посилання на інші веб-ресурси при переході Користувачами, на які дія цієї Політики не поширюється.

4.4 Товариство здійснює обробку Даних на законній і справедливій підставі: Дані не розкриваються третім особам і не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

 • за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані;
 • у разі якщо, Товариство з обмеженою відповідальністю «Адитивні лазерні технології України» має обґрунтовані підозри про порушення Користувачем умов цієї Політики і / або інших договорів і угод укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Адитивні лазерні технології України» і Користувачем.

4.5 Товариство залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України проводити обмін Даними з державними органами з метою врегулювання спірних ситуацій і з’ясування обставин, які можуть бути / стати причиною порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Товариством неправомірних дій Користувачів Сайту і / або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.

5. Як змінити / видалити Дані або відкликати згоду

5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити / видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати свою згоду на обробку Даних відправивши повідомлення на електронну адресу: info@alt-print.com або поштову адресу: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Подолинського Сергія, будинок 31.

5.2 Після отримання такого повідомлення обробку Даних Користувача буде припинено, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка є необхідною відповідно до чинного законодавства України.

5.3 Функціонування деяких можливостей alt-print.com, для яких необхідна інформація про Користувача, може бути припинена з моменту зміни / видалення Даних.

5.4Товариство здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, зазначених в цій Політиці протягом усього необхідного для цього періоду, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Порталом.

6. Захист Даних

6.1 Товариство, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного і / або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі зміни, видалення, надання, поширення, а також інших неправомірних дій.

6.2 Товариство на постійній основі здійснює контроль за заходами, що застосовуються з метою забезпечення безпеки.

7. Додаткові умови

7.1 Товариство залишає за собою право в будь-який момент змінити умови цієї Політики. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://alt-print.com/uk/privacy-policy. У разі, якщо Користувач не згоден зі змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яке користування Порталом.

7.2 Товариством з обмеженою відповідальністю «Адитивні лазерні технології України» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

7.3 У випадку, якщо положення цієї Політики, пункти або їх частина, будуть визнані такими, що суперечать чинному законодавству України, або недійсними, цей факт ніяким чином не вплине на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю в силі і продовжують діяти в повній силі і є чинними, будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.